Tårta till äldre istället för nyårskaffe i Rådhuset

Uddevalla kommuns traditionella nyårskaffe i Rådhuset kommer inte att genomföras i år på grund av pandemin. Istället serveras tårta till alla äldre på kommunens vård- och omsorgsboenden samt till alla brukare på LSS-boenden och övriga boenden inom socialtjänsten.

En nyårstårta med ljus och guldglitter, en nyårshatt och sepentiner runtomkring

Alla äldre och brukare på kommunens boenden kommer att serveras tårta på nyårsdagen.

Enligt traditionen brukar flera av kommunens politiker servera kaffe och tårta till allmänheten på nyårsdagen i Rådhuset. Det är ett tillfälle för Uddevallaborna att möta en politiker och ställa frågor eller tycka till om kommunens verksamheter. Evenemanget är väldigt populärt och brukar locka flera hundra besökare.

- Med hänsyn till rådande läge med pandemin väljer vi att vara försiktiga och avstår nyårskaffet i år också. Vi vill istället bjuda alla som bor på äldreboenden och på socialtjänstens övriga boenden på tårta på nyårsdagen, som en hälsning från kommunfullmäktige, säger Elving Andersson, ordförande i kommunfullmäktige.

Sammanlagt kommer det att serveras tårta till cirka 1250 personer på nyårsdagen – till alla äldre, brukare samt personal i kommunens boenden.

- Det är ett jättetrevligt initiativ. Nu blir det lite extra festligt på nyårsdagen både för våra äldre och brukare men också vår personal som är inne och arbetar, säger Roger Granat, socialchef.