Ökad trygghet med ordningsvakter på Dalaberg

Kommunen vill öka tryggheten på Dalaberg. Med start i början av januari kommer därför ordningsvakter att röra sig i och kring Dalabergs centrum med omgivningar. Insatsen är en trygghetsskapande åtgärd, utifrån synpunkter som framkommit vid olika samverkansmöten där invånarna känner oro för att vistas i Dalabergs centrum.

Ryggarna på två ordningsvakter som har på sig blågrå kläder och gula västar med texten Ordningsvakt

Nu kommer ordningsvakter att skapa ökad trygghet på Dalaberg.

Bevakningen är avsedd att främst användas på kvällar och nätter då det är vid dessa tider de flesta incidenter uppkommer. Det är särskilt viktigt att verksamheter som vänder sig till ungdomar, som föreningsliv och fritidsgårdar, kan bedrivas på ett tryggt sätt. Det är också av vikt att kunna erbjuda en bra samhällsservice i området, och att den offentliga servicen görs så trygg som möjligt.

Ordningsvaktens primära arbetsuppgift är att medverka till att upprätthålla den allmänna ordningen och att genom sin närvaro inge trygghet till allmänheten.

- Vi vill motverka den upplevda otryggheten och säkra samhällsviktiga verksamheter i området. Med ordningsvakterna vill vi öka tryggheten på hela Dalaberg och förebygga och beivra brott, säger Björn Segelod, säkerhetschef.

Kommunen har ansökt om och fått ett särskilt tillstånd från polisen för att kunna anlita ordningsvakter vid Dalabergs centrum. Ordningsvakterna står under polisiärt befäl, och kommer att rapportera alla incidenter till polisen. De har i uppdrag att patrullera gator och andra allmänna ytor utomhus. Ordningsvakterna kan ingripa vid brottsliga eller hotfulla situationer, de får visitera och kvarhålla misstänkta fram till dess att polis anländer.

Området som kommer att bevakas av ordningsvakter omfattar hela Dalabergs centrum samt omkringliggande ytor, samt vissa busshållplatser på Fjällvägen och Myråsvägen.

Uddevalla kommun har sedan tidigare tillsammans med Polisen västra Fyrbodal undertecknat ett så kallat medborgarlöfte. I medborgarlöftet ingår en särskild prioritering av bostadsnära ordningsfrågor.

Polistillståndet för att ha ordningsvakter på Dalaberg gäller ett år, och måste därefter förnyas. Kommunens mål är att ha en långsiktig satsning på ordningsvakter i området, som omfattar fem år.