Skolplacering inför skolstart hösten 2022

Antalet elever som är aktuella för skolplacering i Uddevalla kommuns grundskolor inför läsåret 2022-2023 är stort. Under vecka 3 får du som vårdnadshavare ett mejl med information om föreslagen skolplacering.

Flickor och pojkar i tidig grundskoleålder som klappar händerna och ser glada ut.

Barn i förskoleklass kommer mest troligt att få sin skolplacering på en av de kommunala skolorna i närheten av där man bor. För övergång till årskurs 7 följer eleverna sina skolkamrater från årskurs 6 till den kommunala skola man anvisas till.

Förslag till skolplacering

Under vecka 3 får du som vårdnadshavare ett mejl med information om föreslagen skolplacering. Om du inte har fått något mejl senast den 21 januari, hör av dig till grundskolan@uddevalla.se.

Föreslagen skolplacering inför hösten 2022 gäller

  • Inför start i förskoleklass det året barnet fyller 6 år.
  • Inför starten av årskurs 7.

Om du som vårdnadshavare är nöjd med föreslagen skolplacering behöver du bara anmäla behov av eventuell fritidshemsplats.

Om annan skolplacering önskas än det som är föreslaget kommer det finnas möjlighet att ansöka om det under perioden 26 januari – 7 februari 2022. Ansökan görs via grundskolans e-tjänst.

På sidan om skolplacering läsåret 2022/2023 finns information om kommunens skolor, kontaktuppgifter, riktlinjer för skolplacering, kartor över skolområden samt länk till grundskolans e-tjänst.

Grundskolans telefonsupport på nummer 0522-69 63 57 är öppen från 26 januari till 7 februari.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00