Ny app för att meddela schema till fritidshem

Fritidshemmen byter app för schema och frånvaro den 10 januari 2022. Den nya appen heter Edlevo (tidigare Tieto Edu) och används redan idag för att meddela frånvaro i grundskola samt för att meddela frånvaro och schema i förskola.

Edlevos gränssnitt i dator, på lärplatta och i telefon.

Appen hittar du på Google Play och App Store. Det finns även en webbapp som du hittar via ditt barns skolas hemsida eller i kommunens självserviceportal.

Du som är vårdnadshavare med barn på fritidshem kommer också att få information om Edlevo via Unikum. Det är viktigt att du alltid meddelar aktuella schematider och kontaktuppgifter för ditt barn.

Läs mer om Edlevo på www.uddevalla.se/edlevo