Kommunfullmäktige sammanträder digitalt onsdagen den 12 januari klockan 17.30

Onsdagen den 12 januari sammanträder kommunfullmäktige digitalt klockan 17.30. Mötet hålls på distans i enlighet med de restriktioner som gäller för Covid-19.

Mötessal med flera deltagare, ordförande sitter på ett podium.

På grund av pandemirestriktionerna har mötet ändrats från ett fysiskt möte till ett digitalt möte som leds av presidiet från stadshuset.

Observera att utbildningen som skulle ha skett innan mötet klockan 17.30 är inställd. Ny mötestid är därför klockan 17.30 och inte 18.30 som först kommunicerades.

Här är en del av de ärenden som kommer att tas upp:

  • Antagande av riktlinjer för ansvar och ekonomisk hantering av exploateringsprojekt
  • Antagande av nya riktlinjer för markanvisning samt upphävande av markanvisningspolicyn
  • Alkolås i kommunens fordon
  • Byggnation av förskola i Råssbyn, enligt samverkansavtal med Hemsö AB
  • Byggnation av skola Skäret, enligt samverkansavtal med Hemsö fastighets AB

Läs gärna kallelsen i sin helhet:
Kommunfullmäktiges kallelse den 12 januari

Till sidan för kommunfullmäktiges kallelser och protokoll

Webbsändning

Du kan se kommunfullmäktige via webbsändning, medan sammanträdet pågår eller i efterhand.