Undvik besök på vård- och omsorgboenden

På grund av den kraftigt ökande smittspridningen av covid -19 har socialtjänsten fattat beslut om att avråda från alla besök till äldre på kommunens vård- och omsorgsboenden. Avrådan gäller från och med idag till och med 31 januari. På korttidsenheten på Rosenhäll råder sedan helgen besöksförbud.

Någon går med rullator, man ser bara händerna på rullatorn och vårdpersonal som håller två händer på samma rullator

Just nu avråder socialtjänsten från besök till äldre på vård- och omsorgsboenden.

- Vi vill skydda våra allra svagaste från att smittas, därför avråder vi från alla besök på våra vård- och omsorgsboenden. Trots vaccinering är de äldre en skör grupp som kan bli svårt sjuka om de blir smittade, säger Marion Vaern, chef för avdelningen social omsorg.

Anhöriga eller andra närstående uppmanas istället att ta kontakt med personalen på respektive boende för att få veta hur de äldre mår. På vissa boenden finns möjlighet att hålla kontakt med de äldre via digitala lösningar.

- Nu vädjar vi till alla att följa vår nya avrådan, som är en nödvändig åtgärd just nu. Alla anhöriga har under pandemin varit fantastiska och vi har haft en bra dialog, vi tror att vi tillsammans klarar även detta, säger Edina Cehic, sektionschef avdelningen för social omsorg.

I helgen infördes även besöksförbud på korttidsenheten på Rosenhäll.

Alla äldre har fått möjlighet att ta dos 3

Alla äldre som bor på kommunens vård- och omsorgsboenden har erbjudits en tredje dos vaccin mot covid -19 under hösten. Alla vaccinationer har varit frivilliga, och de allra flesta har tagit den tredje dosen.

Sedan tidigare gäller att socialtjänstens anställda med vårdnära arbete med äldre och brukare behöver vara fullvaccinerade mot covid -19. Detta gäller också vid nyanställningar av personal och timvikarier.

Läs tidigare nyheter

Nu får äldre tredje dosen vaccin mot covid -19

Anställda med vårdnära arbeten behöver vara vaccinerade

Äldre kan möta anhöriga via digitala träffar

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00