Projektering startar för Skärets skola

Det planeras för en grundskola på Skäret i Uddevalla som beräknas vara klar år 2025. Vi planerar en skola för 600 elever från förskoleklass till årskurs sex. Kommunfullmäktige godkände 12 januari projektbudget och tidsplan enligt samverkansavtal med Hemsö fastigheter.

Flygbild Skäret i Uddevalla.

- Vi har jobbat mycket med delaktighet genom dialoger, workshops och informationsmöten med närboende och berörda. Just nu pågår granskning av detaljplanen vilket innebär att alla kan lämna synpunkter på planförslaget fram till 28 januari, säger Cecilia Friberg som är projektsamordnare.

Planen är att fastighetsbolaget Hemsö ska bygga, äga samt förvalta fastigheten och att Uddevalla kommun ska hyra skolan för att bedriva verksamhet.

Projektet går nu in i en fas av projektering, utredningar och program för genomförande som löper parallellt med detaljplaneprövningen. I denna fas värderas mark och byggrätt inför upprättande av avtal för markförsäljning. Det kommer att tas fram hyreskontrakt, särskilda bestämmelser, ansvarsområden och gränsdragningar mellan hyresgäst och hyresvärd.

Preliminär tidplan:

  • Hösten 2022, beslut markupplåtelseavtal och hyreskontrakt
  • Våren 2023, upphandling för totalentreprenad
  • September 2023, byggstart
  • Juni 2025, tillträde

Läs mer om det pågående detaljplanearbetet

Läs mer om nya förskolor och skolor i Ljungskile, Råssbyn och Skäret