Se webbsändningen från kommunfullmäktige den 12 januari

Nu kan du se webbsändningen av kommunfullmäktiges sammanträde den 12 januari. Webbsändningen sparas på vår webbsida så att du kan se den även längre fram.

Se webbsändningen från den 12 januari

Kommunfullmäktige sammanträder och deltagare i en mötessal syns, ordförande sitter på ett podium.

Här ser du en del av de ärenden som togs upp på mötet:

  • Antagande av riktlinjer för ansvar och ekonomisk hantering av exploateringsprojekt
  • Antagande av nya riktlinjer för markanvisning samt upphävande av markanvisningspolicyn
  • Alkolås i kommunens fordon
  • Byggnation av förskola i Råssbyn, enligt samverkansavtal med Hemsö AB
  • Byggnation av skola Skäret, enligt samverkansavtal med Hemsö fastighets AB

Läs gärna kallelsen i sin helhet:
Kommunfullmäktiges kallelse den 12 januari

Till sidan för kommunfullmäktiges kallelser och protokoll