Distansundervisning för årkurs 4-6 på Dalabergsskolan

Dalabergsskolan årskurs 4-6 övergår till fjärrundervisning från och med måndag 17 januari till och med fredag 21 januari. En stor andel av skolans personal är frånvarande med anledning av coronaviruset.

Några ljusa skolbyggnader med träd, skolgård med lekredskap och gräsmatta.

Dalabergsskolan årskurs 4-6 övergår till fjärrundervisning veckan ut.

Beslutet om fjärrundervisning fattades idag av barn- och utbildningsnämndens ordförande utefter direktiv från smittskydd Västra Götaland. Anledningen är den ansträngda personalsituationen på skolan, samt att minska risk för smittspridning.

Beslutet innebär att

  • Samtliga elever i årskurs 4-6 på Dalabergsskolan har fjärrundervisning måndag 17 januari till och med fredag 21 januari.
  • Elever med fjärrundervisning kan hämta matportioner på skolan.

Vårdnadshavare får information via Unikum.

Frågor och svar coronaviruset, barn och elever