Renoveringsarbetet på Rimnersvallen

Rivnings- och stabiliseringsarbetet pågår för fullt på Rimnersvallen som ska byggas om och tillgänglighetsanpassas för både besökare och publik.

Rimnersvallen i Uddevalla.

- Saneringsarbetet är nu klart och vi har påbörjat själva tungrivningen som innebär att vi river alla befintliga byggnader utom vaktmästarbyggnaden, säger Anders Emilsson som är projektledare.

Samtidigt som rivningsarbetet pågår sker också markstabilisering med KC-pelare på innerplanen. Innerplanen innefattar löparbanor, friidrottssegment samt fotbollsplan.

Bygglovsprocessen som förhåller sig till detaljplanen startar inom kort och är indelad i fyra delar:

  • Östra läktaren med ca 740 platser och anslutningen till Rimnershallen
  • Västra läktaren, huvudläktaren med ca 1570 platser
  • Norra läktaren, ca 1700 platser
  • Belysningsmaster, fyra stycken

Projektet förbereder också en uppdaterad kostnadskalkyl som ligger till grund för beslut i kommunstyrelsen innan nästa fas kan starta. Nästa fas består av att ta fram bygghandlingar och byggnation.

Projektet har fört dialog med friidrottsförbundet, fotbollsförbundet och parasporten. Närboende och fastighetsägare får löpande information.

Byggnationen beräknas starta under våren. Anläggningen planeras vara klar under 2023.

Läs tidigare nyhet Nu startar renoveringen av Rimnersvallen

Läs mer om Rimnersvallens renovering