Ansträngd bemanning inom socialtjänsten

Just nu är det hög sjukfrånvaro och frånvaro för vård av barn bland personalen inom socialtjänsten. Det innebär ett ansträngt läge vad gäller bemanningen i socialtjänstens samtliga verksamheter. Detta omfattar både vård- och omsorgsboenden, hemtjänst, LSS, personlig assistans, samt verksamheter inom socialpsykiatri och missbruksvård.

Händer i närbild, en personal håller i en äldre persons händer

Just nu är det minimibemanning i socialtjänstens verksamheter på grund av hög sjukfrånvaro.

Alla verksamheter går på minimibemanning just nu, vilket innebär att endast de mest nödvändiga uppgifterna genomförs.

- Vi prioriterar sådant livsnödvändigt som mat och personlig hygien, läkemedel och såromläggningar. Det som inte är lika akut kan vi inte utföra just nu, som till exempel ledsagning, promenader och städning, säger Roger Granat, socialchef.

Dagliga verksamheter för äldre och inom LSS håller öppet tills vidare.

Ansträngt läge väntas kvarstå några veckor

Med anledning av det ansträngda bemanningsläget har personal i vissa verksamheter tillfälligt fått placeras om. Det ansträngda bemanningsläget väntas kvarstå 3-4 veckor framöver tills den förväntade smittotoppen av covid -19 tros ha passerat och är på väg nedåt igen.

Om bemanningsläget försämras så kan ytterligare åtgärder behöva vidtas inom socialtjänsten.

- Vi ber om förståelse för det besvärliga läge vi befinner oss i, säger Roger Granat.

Tillfälligt stängda verksamheter

  • Fixartjänsten Hemmafixarna har sedan 10 januari stängt på grund av samhällspridningen av covid -19. Stängningen gäller till och med 31 januari.
  • Aktivitetshuset Hasselbacken och Skogslyckans bokkafé, båda dagverksamheter inom socialpsykiatrin, håller stängt från och med 17 januari till och med 31 januari.
  • Öppna förskolan Dalaberg håller stängt från och med 18 januari till och med 7 februari.
  • Matserveringarna som är öppna för allmänheten på Skogslyckans vård- och omsorgsboende, Hovhults trygghetsboende, Rotviksbro vård- och omsorgsboende, samt Kilbäckens vård- och omsorgsboende stänger tillfälligt. Stängningen gäller från och med 19 januari till och med 8 februari.

Läs tidigare nyhet Undvik besök på vård- och omsorgboenden