Gott betyg till Uddevalla kommuns service

Det blev fortsatt fina resultat när Sveriges kommuner och regioner undersökte servicen och bemötandet hos Uddevalla kommun.

Fem personer står framför entrén till Kontaktcenter, personen i mitten bär en dräkt som symboliserar chatboten Kommun-Kim.

Kontaktcenter har fått förstärkning av chatboten Kommun-Kim. Här i mänsklig gestalt i form av kommunikationschef Gustaf Rydelius och några av kontaktcenter medarbetare.

Uddevalla kommun deltar regelbundet i Sveriges kommuner och regioners (SKR) servicemätning. Undersökningen tittar på områden som svarstider via telefon och e-post samt bemötande och engagemang.

Den första kontakten med Uddevalla kommun sker oftast via kontaktcenter. Kontaktcenter löser olika ärenden och hänvisar vidare till handläggare inom specifika områden när det behövs.

Uddevallas resultat högre än genomsnittet

Mätningen gjordes under hösten 2021 och ligger i nivå med tidigare års undersökningar. Uddevallas resultat har jämförts med likvärdiga kommuners mätningar, och en sammanfattande jämförelse visar att Uddevalla ligger högre än genomsnittet inom alla mätområden.

- Roligt och positivt att undersökningen visar så fina resultat, det är ett kvitto på att vi fortsätter att leverera bra service, säger kommunikationschef Gustaf Rydelius som är ansvarig för kontaktcenter.

Kontaktcenter har fått förstärkning av chatboten Kommun-Kim

En närmare titt på delresultaten visar att 99 procent av den e-post som skickas till kommunen besvaras inom ett dygn och håller en god svarskvalitet. Snittet för likvärdiga kommuner ligger på 86 procent inom samma mätområde.

Även när det gäller tillgänglighet via telefon, och hur fort man kommer i kontakt med en handläggare, ligger Uddevalla bra till. Resultaten visar att 87 procent snabbt får telefonkontakt med en handläggare. Genomsnittet för jämförbara kommuner är 74 procent.

- Vi jobbar alltid för att utveckla vår service till kommuninvånarna. I november fick vi exempelvis tillskott av vår digitala medarbetare chatboten Kommun-Kim. Kim svarar på frågor om Uddevalla kommun på vår webbplats årets alla dagar, dygnet runt, berättar Gustaf.

Mer om servicemätningen

Uddevalla kommun deltar återkommande i de servicemätningar som ingår i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK.) Undersökningen görs i samarbete mellan SKR och JMS Telefront och sker genom uppringning och e-postutskick till de deltagande kommunerna. Du kan läsa mer om KKiK på SKR:s webbplats:
Kommunens kvalitet i korthet – SKR