Karantän kortas till fem dagar när någon är sjuk

Idag 20 januari meddelar Folkhälsomyndigheten undantag från förhållningsreglerna för att minska frånvaron av personal nu när smittspridningen är mycket hög. Exempelvis kortas tiden till fem dagar för att stanna hemma från arbete och skola när någon är sjuk i hushållet, räknat från det att personen i hushållet fick symptom.

en sjuk man snyter näsan

Folkhälsomyndigheten meddelar också att följande grupper är undantagna från regeln om att stanna hemma från arbete och skola när någon i hushållet är sjuk:

  • De som har vaccinerats med en påfyllnadsdos (dos tre)
  • Personer som har haft covid-19 någon gång under de senaste tre månaderna
  • Vissa nyckelfunktioner inom samhällsviktig verksamhet, som inte uppfyller något av ovanstående kriterier för undantag, förutsatt att riskreducerande åtgärder införs. Nyckelfunktioner definieras närmare av MSB. Arbetsgivare informerar de som berörs.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

När ska jag stanna hemma? (1177 Vårdguiden)