Stadshuset och andra kontor stänger tillfälligt för externa besök

Med hänsyn till samhällspridningen av covid -19 så stänger Stadshuset och andra kommunala kontor tillfälligt för externa besökare. Stängningen gäller från och med 24 januari till och med 7 februari.

Stadshuset i vinterskrud med snö

Stadshuset och andra kontor stänger tillfälligt för externa besökare på grund av samhällsspridningen av covid -19.

Efter samråd i kommunens samordningsgrupp för covid -19 kommer Stadshuset och kommunens större kontor i huvudsak stänga för externa besök, för att minska risk för smittspridning.

Den tillfälliga stängningen gäller från och med 24 januari till och med 7 februari och omfattar exempelvis:

  • Stadshuset, Varvsvägen 1
  • Rådhuset (bokade vigslar kommer att fortsätta). Kontaktcenter i Rådhuset håller fortsatt öppet för en besökare åt gången.
  • Arbetsmarknadsavdelningen, Junogatan 2
  • Familjekontoret, Junogatan 9
  • Grundskolekontoret, Södra Hamngatan 13
  • Gymnasiekontoret, Margretegärdeskolan
  • Kilbäckskontoret, Kilbäcksgatan 32
  • Centrumkontoret, Kilbäcksgatan 26

Möten med de olika verksamheterna kan ske digitalt där så är möjligt.