Vuxenutbildningen förlänger distansundervisning för vård- och omsorgselever

Uddevalla vuxenutbildning förlänger den tillfälliga distansundervisningen för elever som går vård- och omsorgsutbildningar. Eleverna har denna vecka haft distansundervisning, vilket nu förlängs till att omfatta hela nästa vecka.

Vuxenutbildningen håller till i de gula byggnaderna på regementsområdet

Elever på vård- och omsorgsutbildningarna på Uddevalla vuxenutbildning får förlängd distansundervisning fram till och med 28 januari.

Anledningen är att en stor andel personal och elever på dessa utbildningar är frånvarande på grund av coronaviruset. Distansundervisningen införs också för att minska risk för smittspridning.

Beslutet är fattat av verksamhetschefen för Uddevalla vuxenutbildning och innebär att:

  • Vård och omsorgsutbildningarna på Uddevalla vuxenutbildning bedrivs på distans från och med måndag 24 januari till och med fredag 28 januari.