Restriktioner förlängs 14 dagar

Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelar idag 26 januari att de åtgärder som infördes i december och januari behöver vara kvar i ytterligare 14 dagar.

Illustration av två blå människofigurer med ett rött hjärta emellan och pilar som pekar utåt från hjärtat mot de två personerna

Smittspridningen av covid -19 är fortfarande mycket hög, och en hög sjukfrånvaro riskerar att påverka viktiga funktioner i samhället.

Läs mer på

Folkhälsomyndighetens hemsida: Flera åtgärder mot covid-19 bedöms kunna avvecklas 9 februari

Krisinformation.se: Detta gäller just nu