Posom stod redo att hjälpa vid branden

Vid den tragiska branden som inträffade igår i centrala Uddevalla brann en äldre träbyggnad ned. Uddevalla kommuns stödgrupp Posom hade dialog med räddningstjänsten och stod redo att aktiveras vid behov av akut stöd för de drabbade. Med branden försvann även ett kulturarv och en plats för en del av Uddevallas kulturliv.

Flygbild över Uddevalla centrum

- Vi var i beredskap och stod redo att stötta om branden hade spridit sig ytterligare och fler hade behövt evakueras. I ett sådant läge kan gruppen hjälpa till med uppsamlingslokal, samtalsstöd, rådgivning och även akut inkvartering om det inte går att lösa på annat sätt. Vi höll dialog med räddningstjänsten under gårdagen, men vi behövde inte kallas in i det akuta skedet, säger Lisa Svanberg, samordnare för stödgruppen Posom.

Aktiveras vid omfattande olyckor och katastrofer

Stödgruppen ska aktiveras vid extraordinära händelser som exempelvis allvarliga och omfattande olyckor eller katastrofer där kommunens invånare är drabbade, och när samhällets ordinarie resurser inte räcker till. Posom står för psykiskt och socialt och omhändertagande vid olyckor och katastrofer, och gruppen består av representanter från kommun, primärvård och kyrka.

Branden en sorg och tragedi

Enligt Anna Sarsten, kulturchef på kultur- och fritidsförvaltningen, tog branden en bit av Uddevallas historia och kulturvårdsarv.

- Branden är en sorg och tragedi. Framförallt är det en personlig tragedi för alla de människor som drabbats. Det är också en sorg över att gamla kulturarv och kulturmiljöer försvunnit. Våra gamla byggnader berättar vår historia och står för hur vi idag identifierar oss. Det inträffade är också oerhört ledsamt för Uddevallas kulturliv, eftersom byggnaden varit en plats för unika kulturarrangemang via Kulturföreningen Uddevallakassetten, säger Anna Sarsten, kulturchef.

Kultur och fritid ser över lösningar för föreningen.