Begränsade öppettider på Källdalsskolans fritids

Barn och utbildning har fattat beslut om begränsat öppethållande på Källdalsskolans fritidshem från och med imorgon onsdag 2 februari och resten av veckan. Morgonfritids är stängt och fritids öppnar efter skolans slut och håller öppet till klockan 16.30.

Källdalsskolan man ser skolgården med grönt gräs, klätterställning och balansstockar

Källdalsskolans fritids har begränsade öppettider 2-4 februari.

En stor andel av personalen är frånvarande på grund av sjukdom. Åtgärderna införs på grund av den ansträngda personalsituationen, samt för att minska smittspridning. Beslutet är fattat utefter direktiv från smittskydd Västra Götaland.

Beslutet innebär att

  • Källdalsskolans fritidshem begränsar öppettiderna från och med onsdag 2 februari till och med fredag 4 februari.
  • Morgonfritids är stängt under dessa dagar.
  • Fritidshemmet öppnar klockan 12.40 och håller öppet fram till klockan 16.30.

Vårdnadshavare får information via Unikum.

Frågor och svar coronaviruset, barn och elever

Läs tidigare nyhet Fjärrundervisning på skolor och begränsade öppettider på fritids