Snöröjning kan dröja när många är sjuka

Just nu är cirka en tredjedel av all personal inom gatu- och parkenheten frånvarande på grund av sjukdom. Det innebär att snöröjningen drabbas när inte alla traktorer kan köras och att det kan dröja extra länge innan bostadsgator blir plogade.

En röd traktor som snöröjer i närheten av Sagaplan, det är snöigt vitt på marken och träden runtomkring

Snöröjningen kan bli försenad på grund av att många är sjuka just nu.

- På grund av coronasmitta är cirka en tredjedel av vår personal hemma, det innebär att vi inte kan få ut fem av våra traktorer. Vi prioriterar snöröjningen vid skolor, äldreboenden och stora gator där kollektivtrafiken går, busshållplatser och gångbanor mot centrum, säger Fredrik Stengavel, enhetschef gata/park drift.

Snöröjningen inleddes inatt och som läget är nu så kommer personalen att jobba så länge de orkar med att röja bort snö.

- Vi ber alla om att ha förståelse för att det kommer att ta längre tid innan vi kan snöröja överallt. Vi plogar så snart vi kan, men som det ser ut nu så kan det dröja innan vi hinner med bostadsgator i alla områden, säger Fredrik Stengavel.

Läs mer om snöröjning

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00