De flesta restriktioner upphör 9 februari

Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelar idag att merparten av restriktionerna tas bort från den 9 februari. Det gäller bland annat deltagarbegränsningar, vaccinationsbevis och krav på avstånd mellan sällskap. Däremot bör alla sjuka med symptom som kan vara covid -19 fortsatt stanna hemma och undvika nära kontakt med andra, alla över 12 år bör fortsatt vaccinera sig och ovaccinerade bör fortsatt vara särskilt försiktiga och undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Illustration med två blå människofigurer, ett rött hjärta emellan och blå pilar som pekar ut från hjärtat mot de två människofigurerna

Hälso- och sjukvården och omsorgen behöver fortsätta vidta riskreducerande åtgärder så länge det finns en omfattande smittspridning i samhället.

Under dagens presskonferens meddelades också att en återgång till arbetsplatsen bör ske successivt, och att universitet och högskolor som haft delvis distansundervisning rekommenderas en successiv tillbakagång.

Se regeringens presskonferens i efterhand och läs regeringens pressmeddelande

De flesta åtgärder mot covid -19 upphör den 9 februari (Folkhälsomyndigheten)

Restriktioner tas bort 9 februari (Krisinformation.se)

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00