Tillfällig fjärrundervisning på Västerskolan

Barn och utbildning har fattat beslut om tillfällig fjärrundervisning för klass 6A på Västerskolan under fredag 4 februari.

Västerskolan utomhus man ser en vit byggnad och en skulptur, höstfärger på träd

Några klasser på Västerskolan har tillfällig distansundervisning.

En stor andel av eleverna är frånvarande med symptom på eller bekräftad covid -19. Åtgärderna införs för att minska smittspridning bland eleverna. Beslutet är fattat utefter direktiv från smittskydd Västra Götaland.

Det nya beslutet för klass 6A innebär att

  • Eleverna i klass 6A vid Västerskolan har distans-/fjärrundervisning på fredag 4 februari.

Elever med distansundervisning kan hämta matportioner på skolan.

Vårdnadshavare får information via Unikum.

Frågor och svar coronaviruset, barn och elever

Sedan tidigare gäller följande:

Tillfällig distansundervisning på Västerskolan

Barn och utbildning har fattat beslut om tillfällig distansundervisning för ett antal klasser på Västerskolan under torsdag 3 februari och fredag 4 februari. Detta berör klasserna 7A, 7B, 7C, 7D och 6D.

En stor andel av personalen är frånvarande på grund av sjukdom. Åtgärderna införs på grund av den ansträngda personalsituationen, samt för att minska smittspridning. Beslutet är fattat utefter direktiv från smittskydd Västra Götaland.

Beslutet innebär att

  • Eleverna i klass 7A, 7B, 7C och 7D vid Västerskolan har distansundervisning på torsdag 3 februari.
  • Eleverna i klass 6D och 7C vid Västerskolan har distansundervisning på fredag 4 februari.
  • Elever med distansundervisning kan hämta matportioner på skolan.