Samhällsguide Uddevalla avvecklas ur kommunal regi

Samhällsguide Uddevalla har sedan starten 2014 underlättat för nyanlända och svenskar att mötas och lära känna varandra. Nu under våren 2022 ska Samhällsguide Uddevalla successivt avvecklas ur kommunal regi.

illustration med gula människofigurer, en cyklar, några står i grupp och pekar uppåt

Samhällsguide Uddevalla har med sina samhällsguider och aktiviteter fungerat som en kontakt in i det svenska samhället. Sedan starten har över 300 matchningar genomförts mellan nyanlända och svenska samhällsguider, och många av dessa matchningar har lett till långvariga vänskaper.

Samarbete med föreningar och studieförbund

Inledningsvis var prioriteten för verksamheten att matcha nyanlända med samhällsguider och det blev en succé - Uddevallaborna ställde upp och ville gärna matchas. Under åren har intresset för att bli samhällsguide eller att få kontakt med en samhällsguide varierat. Från 2018 och framåt skiftade verksamheten fokus till att istället anordna fler möten för allmänheten som i sin tur kunde leda till gemenskap, kulturutbyte och språkträning. Ett bra exempel på en sådan aktivitet är språk- & spelcafé på Aktivitetscenter Ryttaren som varit igång sedan september 2019. Samhällsguide Uddevalla har under åren haft ett tätt samarbete med flera föreningar och studieförbund i genomförandet av aktiviteter och månatliga gruppträffar, såsom naturutflykter, studiecirklar och ”prova- på-aktiviteter”.

Mottagande av nyanlända och samhällsorientering

Verksamheten Samhällsguide Uddevalla har finansierats med stöd av statsbidrag riktade till utrikesfödda i etablering. Då inflödet av nyanlända minskat behöver statsbidraget nu framför allt gå till de lagstadgade verksamheterna mottagandet och samhällsorienteringen.

- Det är oerhört tråkigt att Samhällsguide Uddevalla ska avvecklas, men jag tycker ändå att vi ska vara tacksamma för den här satsningen som pågått sedan november 2014. Det har varit ett roligt och givande arbete och har lett till så många möten, nya vänskaper och inte minst språkträning. Uddevalla har varit en föregångskommun vad gäller den här typen av verksamheter, vi ska vara väldigt glada och stolta, säger Siv Tengberg, integrationshandläggare och ansvarig för Samhällsguide Uddevalla.

Undersöka om civilsamhället kan driva verksamheten vidare

Samhällsguide Uddevalla kommer successivt att avvecklas ur kommunens regi under februari-april 2022. Under denna tid kommer Samhällsguide Uddevalla att bjuda in till informationsträffar och dialogtillfällen för att undersöka om civilsamhället kan driva verksamheten vidare i någon form.

- Det finns ett stort behov för människor i Uddevalla att mötas oberoende av ålder, ursprung, kultur och intressen. Nyanlända deltagare i verksamheten säger att det är svårt att på egen hand komma in i samhället och många av de svenskfödda deltagarna har genom Samhällsguide hittat en samhörighet och en social träffpunkt . Vi hoppas att verksamheten kan leva vidare på något sätt även om kommunen inte kan fortsätta driva den i nuvarande form, säger Siv Tengberg.

Alla föreningsaktiva välkomna till workshop

Idag onsdag 9 februari klockan 18-20 har Samhällsguide Uddevalla bjudit in civilsamhället, föreningar och studieförbund till workshop på Aktivitetscenter Ryttaren. Alla som är aktiva i studieförbund eller föreningar är varmt välkomna. Vad tycker och tänker du ska hända nu? Kan ni ta över samhällsguideverksamheten i sin helhet eller delar av den? Bolla dina tankar och diskutera med oss. För mer information, kontakta Siv Tengberg, 0522-69 51 26, e-post

Språk- & spelcafé fortsätter under våren

En glädjande nyhet är att Språk- & spelcafé kommer att fortsätta på Aktivitetscenter Ryttaren under våren. Det är en verksamhet som passar alla som vill mötas, samtala, spela sällskapsspel, fika och ha trevligt. Alla som vill är välkomna måndagar klockan 17.00-19.00 till och med 25 april (utom måndag 18 april som är annandag påsk).