Se kommunfullmäktige från den 9 februari

Nu kan du se webbsändningen av kommunfullmäktiges sammanträde den 9 februari. Webbsändningen sparas på vår webbsida så att du kan se den även längre fram.

Se webbsändningen från kommunfullmäktige den 9 februari

Sammanträdeslokal med mötesdeltagare, ordförande sitter på ett podium.

Här ser du en del av de ärenden som togs upp på mötet:

  • Samhällsbyggnadsnämndens avrapportering 2021 av kommunfullmäktiges uppdrag.
  • Kultur och fritidsnämndens avrapportering 2021 av kommunfullmäktiges uppdrag.
  • Nedsättning av taxor och avgifter år 2022 avseende livsmedel, hygienisk verksamhet, alkohol och markupplåtelse med anledning av Covid-19.
  • Sammanställd budget för Uddevalla kommun 2022.
  • Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns begäran om beställning av övningsområde vid Uddevalla nya brandstation, Halla Stenbacken 1:89.

Kommunfullmäktiges kallelse den 9 februari

Till sidan för kommunfullmäktiges kallelser och protokoll