Ungdomsfullmäktige sammanträder idag torsdag 10 februari

Idag torsdag 10 februari har ungdomsfullmäktige sammanträde klockan 17.00-19.00 på Rampens bibliotek i Källdalsskolan. Ungdomsfullmäktiges möten är öppna för allmänheten, de som är intresserade kan komma och lyssna.

ungdomsfullmäktiges deltagare sitter vid ett u-format bord i en pelarsal med röd matta på golvet

Ungdomsfullmäktige sammanträder idag 10 februari.

Ungdomsfullmäktige är ett sätt för unga mellan 13-18 år att påverka olika frågor i kommunen. Majoriteten av representanterna tillhör inte något politiskt parti utan representerar sina skolor eller områden.

Här är en del av de ärenden som kommer att tas upp på ungdomsfullmäktiges möte 10 februari:

  • Insatser för ökat valdeltagande i valet 2022 - vad behövs för att få fler förstagångsväljare att rösta? Diskussion i ungdomsfullmäktige.
  • Plan för att sprida information om ungdomsfullmäktige i skolor mm så att fler känner till det, diskussion i ungdomsfullmäktige.
  • Medborgarförslag om att satsa på ungdomsidrott, slopa hallhyra osv.

Länk till kallelsen

Ungdomsfullmäktiges kallelser och protokoll