Skolgatan ska renoveras i centrum

Under denna vecka (vecka 7) inleds arbetet med att renovera Skolgatan vid Margretegärdeparken. Samtidigt startar vissa grävarbeten på Kilbäcksgatan. Arbetet kommer att pågå till juni, och innebär begränsad framkomlighet då Skolgatan stängs av helt mellan Margretegärdeparken och Margretegärdeskolan.

Skolgatan med parkerade bilar och stenbelagd yta, man ser blå himmel

Skolgatan intill Margretegärdeparken stängs av för all trafik från februari till juni. Den del av gatan som går mellan Kilbäcksgatan och Lagerbergsgatan ska grävas upp och renoveras.

- Vi kommer att riva upp befintlig gatubeläggning och trottoar på Skolgatan. Samtidigt gräver vi upp för att kunna renovera fjärrvärmeledningar och byta ut el och teleledningar, och se över befintlig belysning. Därefter kommer vi att jämna av och bygga upp gatan igen med smågatsten. Arbetet innebär att Skolgatan stängs av helt på denna sträcka, vilket påverkar trafiken kring Margretegärdeparken, säger Anders Löfström, projektledare samhällsbyggnad.

Renoveringen av Skolgatan är en del i arbetet med att snygga upp flera av de sidogator i centrum som leder in till nyrenoverade Kungsgatan och Kungstorget.

Även på Kilbäcksgatan kommer grävarbeten att ske för renovering av fjärrvärme, men gatan kommer att vara öppen för trafik.

Arbetet på Skolgatan och Kilbäcksgatan innebär

  • Skolgatan är helt avstängd för all trafik från mitten av februari till juni. Det gäller den del av gatan som ligger mellan Margretegärdeparken och Margretegärdeskolan. Gående och cyklister hänvisas till passage via Margretegärdeparken.
  • Grävarbete genomförs på del av Kilbäcksgatan, från korsningen Skolgatan/Kilbäcksgatan till Sillgatan, samt vidare upp på Sillgatan, från mitten av februari till början av april. På denna sträcka ska renovering av fjärrvärmeledningar ske. Trafiken kommer att vara öppen som vanligt, men med begränsad framkomlighet.
  • Parkeringarna på Kilbäcksgatan intill Margretegärdeparken kommer till största delen att vara tillgängliga under den tid arbete pågår. Ett mindre antal parkeringsplatser kan behöva stängas av.

Ytterligare gator som ska renoveras senare i år

  • Kålgårdsbergsgatan kommer att renoveras med start i april på sträckan mellan Kungsgatan och Kilbäcksgatan. Beläggning ska rivas upp och gatan ska renoveras, trottoarer kommer att renoveras och få släta betongplattor. Belysningsarmaturer ses över.
  • Torggatan och Trädgårdsgatan kommer att renoveras med start i augusti, på sträckorna mellan Kungstorget till Kilbäcksgatan. Beläggning ska rivas upp och gatorna ska renoveras, trottoarer kommer att renoveras och få släta betongplattor. Belysningsarmaturer ses över.
  • Hultmans gränd, startdatum ej fastställt.