Sofias idé blev en app för chefer i beredskap

Appen CiB samlar all information på ett ställe och stöttar chefer genom sin kunskapsbank. Allt började med en idé som enhetschef Sofia Jacobsson fick under en vecka som chef i beredskap.

Foto på Sofia Jacobsson mot en grön bakgrund, Sofia håller en mobiltelefon i handen.

- Det är smidigt att ha allt samlat i telefonen, säger Sofia Jacobsson.

Digital teknik gör det möjligt att förenkla vardagen inom en rad olika områden. I Uddevalla kommun satsar vi på att utveckla äldreomsorgen med hjälp av välfärdsteknik och digitalisering för att möta framtidens behov. En betydelsefull pusselbit i utvecklingsarbetet är att fundera på hur administration och rutinartade arbetsuppgifter kan förenklas, så att det blir mer tid över till omsorg och mänskliga möten. Och det var just en sådan fundering som sådde fröet till appen CiB som står för Chef i Beredskap.

Förenklad administration gör det lättare att ge stöd

Sofia Jacobsson är enhetschef inom hälso- och sjukvårdsavdelningen och även samordnare för beredskapsgruppen inom chef i beredskap. En chef i beredskap hjälper till och stöttar i akuta frågor under kvällar och helger när ordinarie chef inte finns på plats. Under en av sina beredskapsveckor fick Sofia en idé om hur en app skulle kunna förenkla administrationen för den chef som är i beredskap.

- Jag vet att Uddevalla arbetar medvetet med digitalisering och smidigare processer, så jag skrev ett långt mail till vår socialchef om min appidé. Det var väldigt roligt när jag fick besked om att appen skulle bli verklighet, säger Sofia.

I appen samlas kunskap, rutiner, statistik och kontaktuppgifter så att chefer i beredskap snabbt ska kunna ge stöd till den enhet som hör av sig. Appen gör det också möjligt att rapportera händelser och läsa tidigare rapporter direkt i telefonen.

- Det är till stor hjälp att ha allt i telefonen, och att inte behöva dra i gång datorn, berättar Sofia.

Bra möte mellan digital teknik och vardagens behov

Appen har tagits fram i samarbete mellan IT-avdelningen och socialförvaltningen. IT-avdelningen har teknik som gör att Uddevalla kommun kan bygga egna appar, och socialförvaltningen lyfte de behov som appen behövde fylla.

- Det har varit en lärorik process där alla har bidragit med sin kunskap. Det har blivit ett bra möte mellan digital teknik och vardagens behov. Jag hoppas att appen kommer till nytta, säger IT-utvecklare Viktoria Paulsson.

Uddevalla kommun arbetar för att fler appar ska bli verklighet och ser digitalisering som en viktig del inom välfärdsteknikområdet.

- Jag ser appen CiB som första steget på en spännande resa. Vi jobbar vidare för att utveckla fler appar som kan underlätta för både brukare och medarbetare, säger Ulrika Olsson som är projektledare för välfärdstekniksarbetet i Uddevalla kommun.

Mer information om välfärdsteknik

Uddevalla kommun deltar i ett nationellt projekt om välfärdsteknik som arrangeras av Sveriges kommuner och regioner (SKR) med Kompetenscenter för välfärdsteknik som nav. Välfärdsteknik handlar om hur man med hjälp av digital teknik kan utveckla nya arbetsmetoder och lösningar inom välfärden. Uddevalla är utsedd till modellkommun vilket innebär att vi är en av tio kommuner i Sverige som ska sprida kunskap om välfärdsteknikens möjligheter. Du hittar mer information på webbsidan Uddevalla digitaliserar för smartare äldreomsorg.