Kolla in Rimnersbadet

Bygget av Uddevallas nya simhall pågår för fullt. Rimnersbadets bottenplatta börjar ta form och nu ser vi också att väggarna växer fram. Så här kommer det att bli.

50-meters bassäng med hinderbana. Arkitekt WeGroup.

- Projektet går enligt plan både vad gäller tid och pengar. Utvändigt runt simhallen pågår anläggandet av parkeringsytor. Det kommer att bli en ny infartsväg norr om kastplanen till den nya parkeringen med drygt 250 parkeringsplatser och plats för lagbussar, skolbussar med mera, säger Torgny Hübert som är projektledare.

Betongarbetena för plan ett pågår fortsatt under våren. Plan två, det vill säga bassängplanet, kommer att påbörjas under sommaren.

Så här kommer det att bli!

Läs mer om Rimnersbadets insida och utsida på uddevalla.se/rimnersbadet