Kan er förening, stiftelse eller organisation ta emot sommarpraktikant?

Arbetsmarknadsavdelningen söker nu arbetsplatser i Uddevalla som kan ta emot elever för praktik i upp till tre veckor i sommar. Vi välkomnar praktikplatser i föreningar, stiftelser och civilsamhället där ungdomarna kan utföra enklare arbetsuppgifter. Eleverna går i årskurs 9 i grundskolan samt i årskurs 1 på gymnasiet.

ungdomar av olika etnisk härkomst står tillsammans vid en byggnad och ser glada ut, någon har ryggsäck

Kan er förening, organisation eller stiftelse ta emot någon sommarpraktikant nu i sommar?

Att få en sommarpraktik betyder oerhört mycket för ungdomarna, som får skaffa sig erfarenhet från arbetslivet. Du som tar emot en praktikant får möjlighet att komma i kontakt med framtida arbetskraft och visa vad ett visst yrke innebär.

- Vi riktar oss till föreningsliv, organisationer, stiftelser, kyrkor – här finns en möjlighet att visa upp vad ni jobbar med. Vi söker också platser som går att anpassa så att ungdomar med funktionsvariationer kan känna sig delaktiga. Kontakta oss gärna om ni har frågor, säger Linn Wallén, konsulent arbetsmarknadsavdelningen.

Finns det inte några givna arbetsuppgifter för ungdomar? Passa på att utse en handledare och ta vara på möjligheten att utföra ett mindre projekt och ge samtidigt ungdomarna värdefulla referenser.

Du som erbjuder praktikplats för en ungdom behöver ha en utsedd handledare. Arbetstiden för sommarlovspraktikanterna är 6 timmar dagtid vardagar. Kommunen betalar ersättningen till sommarlovspraktikanten.

Här kan du anmäla er praktikplats för sommarlovspraktikanter

Har du frågor?

Välkommen att kontakta arbetsmarknadsavdelningen,
Linn Wallén, e-post linn.wallen@uddevalla.se eller
Rebecca Gren Östlund, e-post rebecca.grenostlund@uddevalla.se