Nu kan du åter besöka äldre på vård- och omsorgsboenden

Nu är du åter välkommen att besöka dina närstående äldre som bor på kommunens vård- och omsorgsboenden. Socialtjänsten fortsätter dock med vissa försiktighetsåtgärder för att besöket ska bli så säkert som möjligt.

En kvinnlig vårdpersonal står lutad över en rollator och pratar med en äldre kvinna som sitter i en fåtölj i sin lägenhet

Nu kan du besöka dina närstående äldre på vård- och omsorgsboenden igen.

Socialtjänsten införde i januari en avrådan från alla besök på kommunens vård- och omsorgsboenden på grund av den kraftigt ökande smittspridningen av covid -19. Från och med 14 februari är avrådan borttagen, men vissa förhållningsregler finns kvar.

- Vi är rädda om våra äldre eftersom de lätt kan bli smittade och det finns fortfarande en smittspridning i samhället. Vi vill rikta ett stort tack till alla anhöriga och andra berörda för ett gott samarbete hittills, det har funnits många restriktioner att ta hänsyn till och det har fungerat väldigt bra. Nu hoppas vi på förståelse även för dessa förhållningsregler, säger Edina Cehic, sektionschef avdelningen för social omsorg.

Att tänka på vid besök på ett vård- och omsorgsboende:

  • Om du har minsta symtom på covid -19 så stanna hemma.
  • Det är bra om du hör av dig till enheten och berättar att du kommer på besök.
  • Begränsa hur många som kommer och besöker per tillfälle, vi ser helst att det är max 2 personer per besök.
  • Ha god handhygien samt hosta och nys i armvecket. Sprita händerna och använd munskydd. Personal på vård- och omsorgsboendet tillhandahåller munskydd. Besökare som redan har munskydd vid ankomst till vård- och omsorgsboendet behöver inte byta munskydd.
  • Håll avstånd under besöket, både till din anhörige/närstående som du besöker, och till personal och övriga boende.
  • Vid besöket - stanna i din anhörige/närståendes lägenhet och undvik gemensamma utrymmen med hänsyn till övriga boende.