Behovsanalysen för utveckling av Rimnersområdet är klar

Kultur och fritidsnämnden har godkänt behovsstudien för utveckling av Rimnersområdet. Området har stora förutsättningar att kunna utvecklas till ett sport- och idrottscentrum i enlighet med projektdirektivet och visionerna som framkommit från dialogerna.

Flicka i klätterställning

Behovsanalysen baseras på flera undersökningar och dialoger som har genomförts med allmänheten, föreningslivet och andra organisationer under 2021. Utöver dialoger har projektet läst in omvärld, fakta, styrande kommunala dokument, forskning, utveckling samt trender kring ungdomar och deras motionsvanor.

- Sammanfattningsvis kan sägas att Uddevalla, vill ha ett Rimnersområde som ser ut som syftet med uppdraget. Det är ett mycket bra utgångsläge, säger Robert Börjesson som är projektledare.

Nu startar en förstudie som ska beskriva förutsättningar, konsekvenser, ge förslag till lösningar och fortsatt arbete samt presentera övergripande kalkyler och tidplaner för genomförande. Förstudien ska utgå från de föreslagna prioriterade behoven som framgår av behovsanalysen.

Inom området bedrivs det idag skytteverksamhet och utvecklingsmöjligheter beror delvis på om den verksamheten ska vara kvar i nuvarande omfattning eller inte. I förstudien kommer projektet att utreda olika alternativ för hur skyttet och dess nuvarande verksamhet kan hanteras i området utifrån att:

  1. Skytteområdet ser ut precis som det gör idag
  2. Delar av skytteverksamheten flyttas till annan plats, i första hand utomhusskyttet
  3. Hela skytteverksamheten flyttas till annan plats

Syftet med områdesutvecklingen

Rimnersområdet i framtiden ska:

  • Vara ett attraktivt sport- och idrottscentrum som möjliggör gemenskap, välmående, motion, undervisning, träning och tävling
  • Ha ett brett utbud av anläggningar, hallar, lokaler och planer för olika sporter som erbjuder liv och rörelse för alla samt mötesplatser och närhet mellan olika intressen
  • Vara en besöksanledning och en självklar destination i Uddevalla för alla som vill ha roligt, må bra och utvecklas i sitt idrottande

Läs mer om projektet och områdesutvecklingen

Läs behovsanalysen av Rimnersområdet Pdf, 2.1 MB.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00