Internationella Brottsofferdagen 22 februari

Idag tisdag 22 februari är det Internationella Brottsofferdagen, som uppmärksammas genom att människor över hela landet tänder ljus för de som fallit offer för brott. Brottsofferjouren är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs för att hitta vägen tillbaka.

ett antal tända värmeljus som lyser mot en mörk bakgrund

Grunden i brottsofferjourens arbete är FN:s konvention om mänskliga rättigheter, där alla människors lika värde och rättigheter slås fast. Brottsofferjouren finns i 17 kommuner i Fyrbodalsområdet och i tingsrätterna Vänersborg och Uddevalla.

Hos Brottsofferjouren Fyrbodal kan du kostnadsfritt få:
• Någon att tala med
• Råd och vägledning
• Stöd i kontakten med myndigheter och försäkringsbolag
• Information om rättsprocessen och stöd inför, under och efter
• Hjälp att söka ersättning

Kontakt med brottofferjouren är kostnadsfri och jouren har avgett tystnadslöfte.

Brottsofferjouren Fyrbodal når du på telefon 116 006 eller via e-post till info@fyrbodal.boj.se

Mer information om Brottsofferjouren Fyrbodal

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00