Vägsaltet på väg att ta slut

Gatu- och parkenheten varnar för att vägsaltet som används vid halkbekämpning på större gator och vägar håller på att ta slut inom de närmaste dagarna. Det råder en nationell brist på vägsalt, som har uppstått då båtleveranser blivit försenade på grund av den senaste tidens stormiga väder.

En saltningsbil med orange saltbehållare

Gatu- och parkenheten varnar för att vägsaltet håller på att ta slut inom de närmaste dagarna. Här syns en lastbil som används vid saltning av de större vägarna.

- Vi fick detta besked nu idag av vår leverantör när vi skulle beställa hem mer vägsalt, det är brist på vägsalt i hela landet. Båtleveranserna är försenade med en och en halv vecka, så vi måste nu hushålla med vårt kvarvarande lager av vägsalt när vi halkbekämpar, säger Fredrik Stengavel, enhetschef gata park drift.

Inom de närmaste dagarna kommer det att bli omväxlande snöfall, plus- och minusgrader och risk för halka. Gatu och parkenheten kommer att hushålla med det vägsalt som finns kvar, och använda det till saltning i backar och på större vägar där det är mycket halkigt.

För halkbekämpning på bostadsgator och mindre vägar används sedan tidigare grus.

Tänk på bromssträckor på de större vägarna

Gatu och parkenheten vädjar till alla trafikanter att vara särskilt uppmärksamma på de större vägarna, tänka på att bromssträckorna kan bli längre än vanligt och köra försiktigt.

- Vi kommer att salta på de större vägarna men med betydligt mindre giva. Vi gör allt vi kan, men när saltet tar slut så kommer vi istället att använda grus. Det innebär betydligt lägre hastigheter och medföljande risk för stenskott, säger Fredrik Stengavel.