Uddevallas nya brandstation börjar ta form

Nu börjar Uddevallas nya brandstation intill Västgötavägen att ta form. Stommen byggs nu upp och prefabricerade väggar monteras på den administrativa delen av stationen. Innan sommaren är planen att ha ett tätt hus.

Tre personer i gula reflexkläder och hjälmar står på ett berg och nedanför berget syns bygget av Uddevallas nya brandstation, där en byggnad håller på att ta form

Tony Kjellberg, platschef Serneke, Birgitta Andersson, projektledare Uddevalla kommun, och Magnus Lagrell, insatsledare Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, ovanför bygget av Uddevallas nya brandstation.

Uddevallas nya brandstation kommer att bli cirka 4000 kvadratmeter stor och på tomten ska också rymma komplementbyggnader som förråd, miljöhus och carport. Nu är det också klart att ett övningsområde för räddningstjänsten ska anläggas på samma tomtmark som brandstationen.

- Vi följer tidplan och budget för bygget av Uddevallas nya brandstation. Den ska stå klar till sommaren 2023, och räddningstjänsten flyttar in under hösten 2023. Fram tills nu är allt markarbete klart med kalkcementpelare, nästan alla ledningsarbeten är klara, liksom sprinklerbassäng och bottenplatta, säger Birgitta Andersson, projektledare Uddevalla kommun.

Anslutningsvägar och cirkulationsplats på Västgötavägen byggdes klart under hösten. Fram till sommaren kommer byggnaden att ta form utvändigt.

- Just nu monterar vi de prefabricerade ytterväggarna, och sätter upp betongväggar inomhus i den administrativa delen av brandstationen. Vi ska bygga på ytterligare två våningar med bjälklag i betong och stålstomme, längst upp blir det fläktrum. I slutet av mars börjar vi montera takstolar, säger Tony Kjellberg, platschef Serneke.

Den operativa delen av brandstationen med vagnhall, tvätthall för slang och liknande byggs upp så snart den administrativa delen är på plats.

Efter semestrarna startar arbetet med att bygga och installera allt som behövs invändigt i brandstationen. Det arbetet kommer att pågå under cirka ett år.

- Vi följer arbetet med stort intresse. Det känns roligt att brandstationen växer fram så snabbt, säger Magnus Lagrell, insatsledare och projektledare Räddningstjänsten Mitt Bohuslän.

Se en film från bygget av Uddevallas nya brandstation här ovan.

Läs mer om Uddevallas nya brandstation