Nya bilder och nästa fas i renoveringen av Rimnersvallen

Renoveringsarbetet av Rimnersvallen går nu in i en fas av detaljprojektering och färdigställande av bygghandlingar inför nybyggnationen. Projektet följer tidplan och Rimnersvallen förväntas stå klar hösten 2023.

Vy från norr

Skisser av Rimnersvallen vy från norr. Sweco Architects.

- Vi har kommit en bra bit in i rivningsarbetet och ser nu fram emot fas 2 där vi kommer till en början att fokusera på grundläggning av läktare och uppbyggnad av fotbollsplanen. Det är ett utmanande projekt och vi är stolta över att bidra till en sådan stor och tillgänglig idrottsarena till Uddevalla, säger Marcus Palmqvist, projektchef Peab för Rimnersvallen.

Kommunstyrelsen godkände 23 februari en uppdaterad kostnadsbedömning. Projektkostnaderna beräknas ligga något högre än investeringsramen men inom 10 procents gränsen för avvikelser.

- Vi förväntar oss att byggkostnaderna kommer att bli något högre eftersom stål och betong har blivit dyrare. Däremot har rivningskostnaden blivit lägre än förväntat, säger projektledare Anders Emilsson.

Nybyggnation som planeras starta under våren är indelad i fyra delar:

  • Östra läktaren med ca 740 platser och anslutningen till Rimnershallen
  • Västra läktaren, huvudläktaren med ca 1570 platser
  • Norra läktaren, ca 1700 platser
  • Belysningsmaster, fyra stycken

Parallellt med nybyggnationen pågår arbetet med innerplanen.

Några förbättringar som tillkommit är att Östra läktaren kommer att få ett område med sikt mot innerplanen som möjliggör för till exempel servering/försäljning, rullstolsplatser och en samlingsplats i pauser. Det har också tillkommit ytterligare en aktivitetslokal som ska kunna användas för till exempel styrketräning som ett komplement till Rimnershallen.

Så här kommer det att bli