Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 9 mars

Onsdagen den 9 mars sammanträder kommunfullmäktige på Hotell Bohusgården klockan 17:30. Allmänheten välkomnas att följa sammanträdet via vår webbsändning eller på plats.

Kommunfullmäktige är samlat i ett sammanträdesrum, ordförande sitter på ett podium.

Här är en del av de ärenden som kommer att tas upp:

  • Begäran från kultur och fritidsnämnden om ökad investeringsram och driftsram avseende omklädningsrum på Bodele.
  • Försäljning av industrimark på fastigheten Kuröd 4:35.
  • Antagande av energi- och klimatplan, uppdrag från kommunfullmäktige Avgifter avseende serveringstillstånd, tillstånd för tobak och liknande produkter samt försäljning av folköl, receptfria läkemedel samt elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.
  • Anmälan av revisionsrapport, granskning av styrning och kontroll av partneringprojekt.

Kommunfullmäktiges kallelse den 9 mars

Till sidan för kommunfullmäktiges kallelser och protokoll

Webbsändning

Du kan se kommunfullmäktige via webbsändning, medan sammanträdet pågår eller i efterhand.