Västanvindsvägen ska få bättre utfart mot Kurverödsleden

Med start på måndag 14 mars stängs Västanvindsvägen av för all genomfartstrafik på sträckan mellan Kurverödsleden och Nordanvindsvägen. Anledningen är att vägbron med tillhörande gång- och cykelvägstunnel som ligger intill Kurverödsleden ska renoveras. Utfarten mot Kurverödsleden ska förbättras och göras bredare så att det blir två längre körfält vid utfart. Arbetet kommer att pågå fram till slutet av maj.

Västanvindsvägens utfart mot Kurverödsleden, en röd Volvo är på väg mot korsningen.

Västanvindsvägens in- och utfart mot Kurverödsleden kommer att vara avstängd för all trafik från och med måndag 14 mars till slutet av maj. Utfarten ska breddas med längre körfält och vägbron ska renoveras.

Arbetet innebär att även gång- och cykelvägstunneln under bron är helt avstängd för passage under denna period, från vecka 11 till och med vecka 21. Biltrafiken hänvisas under denna tid till in- och utfart via Boxhultsvägen.

- Vi renoverar vägbron på Västanvindsvägen från grunden och byter ut och förbättrar belysningen inne i gång- och cykelvägstunneln för ökad trygghet. Vi breddar också utfarten mot Kurverödsleden så att det blir två ordentliga utfartsfiler. På så sätt hoppas vi att kötiderna kommer att minska under rusningstid när arbetet är klart, säger Anders Löfström, projektledare samhällsbyggnad.

Arbetet innebär att:

  • Asfalt och grus på vägbron rivs bort, nytt tätskikt läggs på betongen, därefter asfalt, grus och asfalt igen
  • Gång och cykelvägstunneln renoveras invändigt och får ny belysning
  • Trafikräcket på norra sidan av bron flyttas för att göra plats för ytterligare ett körfält över bron vid utfart mot Kurverödsleden
  • Västtrafiks linje nummer 2 och 5 kommer att påverkas av trafikarbetet på Västanvindsvägen. Håll dig uppdaterad om busstrafiken och eventuella förändringar på vasttrafik.se
Gång och cykelvägstunnel som leder under Västanvindsvägen

Gång- och cykelvägstunneln under Västanvindsvägen ska renoveras och få ny belysning, och hela vägbron ska renoveras från grunden.