Tankar och frågor kring skolbyggnationer i Ljungskile och på Skäret

Det planeras just nu för flera nya skolor i Uddevalla kommun. När det gäller områdena Ljungskile och Skäret tar vi emot många tankar och frågor.

En lärare hjälper två elever i ett klassrum.

Moderna skollokaler är viktigt för både elever och pedagoger.

Vi arbetar med att bemöta och besvara dessa genom dialogmöten med berörda och närboende. Vi sammanställer också frågor och svar för att alla ska få möjlighet att ta del av samma information.

- Vi behöver inte bara fler skolor, våra elever och medarbetare behöver också nya moderna lokaler. Många av våra skolor är gamla och inte längre ändamålsenliga för dagens undervisning och krav på funktionella lärmiljöer, säger Roger Ekeroos, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Välplanerade och utredda skolprojekt

Flera av de synpunkter som kommer in handlar om att det är fel plats, att det inte finns tillräckligt utrymme och att man är orolig för sin närmiljö gällande bland annat trafiksituation och höga ljudnivåer.

Uddevalla kommun har länge varit i akut behov av nya skollokaler och vi förstår att det upplevs som att det går fort nu. Men att bygga nya skolor är processer som tar lång tid och för att kunna möta behovet av fler skolplatser i Ljungskile behöver en ny skola stå klar under år 2025 - 2027. Detta är också nödvändigt för att undvika att Ljungskileelever ska behöva åka skolskjuts till Uddevalla.

Vi vill betona att skolprojekten är välgrundade, välplanerade, kostnadseffektiva och utredda utifrån alla aspekter, som exempelvis trafiksituation. Projekten följer också alla de krav som kommunen har för skolbyggnationer och friytor för varje barn. Vi är även trygga med den erfarenhet och de konceptlösningar som fastighetsbolaget Hemsö bidrar med genom vårt samverkansavtal.

- Sedan 2019 har vi haft full fokus på vår lokalförsörjning och vi ser nu att det börjar ge resultat med flera renoveringar och nya skolprojekt. Det är bra både för våra elever och medarbetare, säger Roger Ekeroos.

Mer information om skolorna

Här hittar du mer information om både Ljungskileskolan och skolan på Skäret.