Totalavstängning på Göteborgsvägen vid Hästepallarna

Med start på måndag 21 mars fram till och med 8 april kommer Göteborgsvägen vid Hästepallarna att vara helt avstängd för all trafik på grund av arbete med bergsförstärkning. Endast räddningstjänsten kommer att kunna passera arbetsområdet.

Hästepallarna där Göteborgsvägen syns och en del av berget vid sidan av vägen

Göteborgsvägen vid Hästepallarna stängs av helt för gående, cyklister och all fordonstrafik från måndag 21 mars då arbetet med bergsförstärkning startar.

Avstängningen gäller på Göteborgsvägen efter infarten till Oljehamnsvägen fram till infarten till Bodeles parkering.

Informationsskyltar om avstängningen finns vid Bratteröds- och Fjällvägsmotet. Omledning av trafiken sker via riksväg 44. Gående och cyklister hänvisas till Strandpromenaden.

Arbetet utförs av Svevia på uppdrag av Uddevalla kommun.

Arbetet påverkar skoltrafiken

Skollinjer och allmänna linjer påverkas av avstängningen vid Hästepallarna.

Sträckan Kampenhof – Bratteröd Bro och omvänt kommer vara inställd för majoritet av linjerna. Några undantag finns vilket beskrivs nedan:

Resor till skolan

För resande från hpl Kristinedal, Nytorp, Bratteröd Norra mot Forshälla skola och Sommarhemsskolan välj linje 921. Notera att avgången är från läge A på samtliga hållplatser.

För resande från hpl Kristinedal, Nytorp, Bratteröd Norra mot Ljungskile/Linneaskolan välj linje 822. Notera att avgången är från läge A på samtliga hållplatser.

För resande till Sommarhemsskolan med linjerna 916, 918, 919 och 920 byt till linje 921 på Forshälla skola för vidare färd mot Sommarhemsskolan.

Resor från skolan

För resande från Sommarhemsskolan till hpl Kristinedal, Nytorp och Bratteröd Norra välj linje 919. För vidare färd mot Kristinedal, Nytorp och Bratteröd Norra, byt buss till linje 921 på Forshälla skola.

För resande från Sommarhemsskolan till hpl Kristinedal, Nytorp och Bratteröd Norra välj linje 821. För vidare färd mot Kristinedal, Nytorp och Bratteröd Norra, byt buss till linje 822 på Forshälla skola.

För resande från Forshälla skola till hpl Kristinedal, Nytorp och Bratteröd Norra välj linje 921.

För mer information, sök din resa i Västtrafiks reseplanerare (vasttrafik.se)