Nystartat samarbete ska utveckla centrum

Nu har ett nytt samarbete startat mellan flera fastighetsägare i centrum och Uddevalla kommun. Samarbetet ska bidra till en utveckling av centrala Uddevalla, så att det blir ett attraktivt centrumområde med en modern stadskärna som är ren, säker och trygg.

Samlingsbild med alla som deltog i workshopen i Uddevalla City BID, de står ute på en träaltan med utsikt över hamnområdet men det är disigt och regnar

Fastighetsägare i centrum, politiker och tjänstepersoner från Uddevalla kommun deltog i en gemensam workshop i förra veckan om hur centrala Uddevalla kan utvecklas.

Fastighetsägarna och kommunen har därför startat den ideella föreningen Uddevalla City BID. BID står för Business Improvement District och är en geografiskt baserad samverkan som kännetecknas av att offentliga och privata parter avtalar om ett gemensamt åtagande i ett tydligt avgränsat område. Målet är att driva ett långsiktigt utvecklingsarbete som syftar till att bidra till en positiv utveckling av centrumkärnan.

Det geografiska området i Uddevalla centrum som omfattas av BID är fastighetskvarteren Thorild, Sundberg, Banken, Bilde, Koch, Bagge, Åberg, Hegardt och Gyldenlöve. Området sträcker sig från Västerlånggatan i väster till Trädgårdsgatan i öster, samt avgränsas söderut av Norra Hamngatan och norrut av Lagerbäcksgatan/Kilbäcksgatan.

Gemensam vilja att utveckla centrum

Under förra veckan genomförde Uddevalla City BID en första workshop där fastighetsägare, politiker och tjänstepersoner från Uddevalla kommun medverkade.

- Det finns en gemensam vilja att utveckla centrum, det är en positiv och engagerad grupp. Denna första workshop var ett bra sätt att få dela tankar och ge varandra en klarare bild. Nu går arbetet vidare, säger Malin Krantz, kommundirektör.

Några av de ämnen som diskuterades under workshopen

  • möjlighet att enkelt kunna anmäla klotter i området direkt i mobilen till respektive fastighetsägare via QR-kod med åtgärd inom 48 timmar
  • kartläggning av vilken typ av verksamhet som är tillåten i de olika fastigheterna med hänsyn till gällande detaljplaner
  • vilken typ av verksamhet som Uddevalla City BID vill se i fastigheterna och möjligheten att anlägga bostäder i markplan
  • bättre flöde på de parkeringar som finns centralt för att göra det enklare att besöka centrum
  • cykelstråk och cykelparkeringar
  • problematik med fordon som kör och parkerar på Kungsgatan vid otillåtna tider under dygnet

Läs mer om Uddevalla City BID på uddevalla.se/bid

På bilden ovan syns (från vänster): Maria Jacobsson, Jarmo Uusitalo, Håkan Pekkari, Conny Kristoffersson, Karin Molander, Conny Magnusson, Anna-Lena Heydar, Malin Krantz, Roland Karlsson, Monica Bang Lindberg, Henrik Noord, Joel Thölix, David Sahlsten, Stefan Björling, Thomas Aebeloe, Lena Ekman.