Ljungskile – en plats som växer

Fokus på utveckling, närhet och hållbarhet när fler och fler väljer att leva, bo och arbeta i växande Ljungskile.

Det är mycket på gång i Ljungskile - klicka på kartan för större bild.

Många har upptäckt Ljungskiles livskvalitet med närhet till skog, hav och stad. Inflyttningen gör att Uddevalla kommun bygger nya förskolor och skolor, samt planerar för hur olika områden ska utvecklas och bebyggas. Ljungskile är med andra ord en viktig och strategisk kommundel som det satsas mycket på.

Planer som banar väg för bostäder och företagare

En detaljplan visar hur olika mark och vattenområde får lov att användas och är viktiga för samhällsplaneringen. I Ljungskile pågår detaljplanearbeten för att utreda hur olika områden ska utvecklas med bostäder och lokaler för företag.

För att satsa på småföretagare och entreprenörer håller en ny detaljplan på att arbetas fram för Aröds industriområde. Ett annat aktuellt detaljplanearbete är bostadsområdet Skarsjövallen där det planeras för 250 nya bostäder. Uddevalla kommun äger mark i området som på sikt ska användas för allmänna ändamål, som exempelvis förskola, beroende på hur områdets behov utvecklas.

Det planeras även för en ny detaljplan i centrala Ljungskile (parkeringsplatsen framför Coop) som ska utreda hur både bostäder och handel ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt.

Du hittar mer information om pågående detaljplaner och dess status i detaljplaneprocessen på våra webbsidor om samhällsplanering:
Samhällsplanering - Uddevalla kommun

En livsmiljö som utvecklas

Ljungskile har på många sätt en naturligt vacker livsmiljö tack vare sitt läge. Men för att utveckla platsen kommer även hamnen och strandpromenaden att rustas upp. Ljungskile har också fått en ny lekplats på temat ”Småkrypens värld” vid Ljungskilegården för alla äventyrssugna barn.

Som en del i samhällsservicen har även den tidigare pumpstationen vid Vällebergsvägen byggts om till en modern brandstation med strategiskt läge nära E6:an. Alla dessa delar är bitar i pusslet som utvecklar den livskvalitet som finns i Ljungskile. Du kan läsa mer om både lekplatsen och brandstationen i våra tidigare publicerade nyheter:

Ny temalekplats öppnar i Ljungskile - Uddevalla kommun

Nyrenoverad brandstation i Ljungskile - Uddevalla kommun

Miljöcertifierade förskolor

Våra yngsta kommuninvånare behöver utrymme att växa i moderna lärmiljöer, och därför byggs två nya förskolor i Ljungskileområdet.

Vid toppen av Hälle i Ljungskile byggs en ny förskola som kommer att ersätta den förskola som idag finns vid Ljungskileskolan. Den nya förskolan byggs på en naturtomt där naturvärdena är ett viktigt inslag i barnens utemiljö.

Det projekteras även för en ny förskola i Råssbyn norr om Ljungskile med planerad byggstart under 2023. Båda förskolorna kommer att vara miljöcertifierade med solceller på taket och byggnaderna ska vara flexibelt utformade för att passa såväl små som stora barn.

Du hittar mer information om de båda förskolorna här på uddevalla.se:
Förskola Råssbyn - Uddevalla kommun

Projektering startar för Råssbyns förskola - Uddevalla kommun

Ljungs-Hälle förskola - Uddevalla kommun

Nu är spaden i marken - Vi bygger Ljungs-Hälle förskola - Uddevalla kommun

Grundskolor för en nära skolgång

För att kunna erbjuda en nära skolgång i Ljungskile satsar Uddevalla kommun på två nya grundskolor. Mitt i Ljungskile kommer en ny F-9 skola att byggas på samma plats som Ljungskileskolan finns idag. Skolans centrala läge tillsammans med utbyggda cykelvägar skapar förutsättningar för en nära och hållbar skolgång för Ljungskileeleverna.

Det pågår även ett detaljplanearbete för att kunna bygga en F-6 skola och idrottshall vid Skäret mellan Sundstrand och Ammenäs.

Besök gärna våra webbsidor om Ljungskileskolan och skolan på Skäret där du hittar mer information och svar på vanliga frågor:

Grundskola Ljungskile - Uddevalla kommun
Frågor och svar Ljungskileskolan - Uddevalla kommun

Skola Skäret - Uddevalla kommun
Frågor och svar skola Skäret - Uddevalla kommun

Tankar och frågor kring skolbyggnationer i Ljungskile och på Skäret - Uddevalla kommun

Om du har funderingar kring Ljungskileskolans trafiksituation finns en särskild fråga om detta bland våra frågor och svar. Du har också möjlighet att mejla in din fråga till oss på Uddevalla kommun.

Följ Ljungskiles resa på uddevalla.se

Om du är nyfiken på utvecklingen i Ljungskile, vill vi tipsa dig om att hålla utkik på uddevalla.se där vi berättar om satsningarna. Kom ihåg att du också kan prenumerera på våra nyheter så att du får dem direkt i din mejl:
Prenumerera på nyheter från Uddevalla kommun