Förslag till hyresavtal godkändes

Kommunstyrelsen fattade idag onsdag den 30 mars beslut om att föreslå kommunfullmäktige att godkänna hyresavtal med Hemsö för Ljungskiles nya skola, samt försäljning av mark och nuvarande skolbyggnader.

Illustration över Ljungskiles nya grundskola, man ser två skolbyggnader

Arbetsskiss över Ljungskiles nya grundskola. Till vänster i bilden syns den nya grundskolan F-6, till höger i bild syns den nya grundskolan 7-9 med idrottshall. Illustration: Liljewall (klicka för större bild)

- Eftersom det är många som vill bo och leva i Ljungskile, och för att grundskolans elever ska ha fortsatt möjlighet till en nära skolgång, har vi fattat detta förslag till beslut. Kommunfullmäktige kommer att besluta i ärendet den 13 april, säger Ingemar Samuelsson, kommunstyrelsens ordförande.

Hyresavtalet avser en ny grundskola i Ljungskile samt ny idrottshall. Kommunen kommer att betala 28,6 miljoner per år i hyra när hela skolan står färdig. I avtalet ingår även försäljning av den mark där den nya skolan ska stå, värdet uppgår till cirka 28,9 miljoner. Fram tills att den nya skolan står färdig hyr kommunen nuvarande skola för cirka 3,6 miljoner. Vem som ska bygga skolan blir klart efter upphandling som först görs efter kommunfullmäktiges beslut den 13 april.

Mer information

Mer information om ärendet finns i kommunstyrelsens kallelse, det finns också mer att läsa om nya Ljungskileskolan på uddevalla.se:

Kommunstyrelsens kallelse och protokoll

Läs mer om Ljungskiles nya grundskola

Frågor och svar om Ljungskiles nya grundskola