Vad är din bild av Uddevalla – svara på vår enkät

Vad gör dig stolt över Uddevalla? Hjälp oss genom att svara på en kort enkät med tre frågor! Under våren pågår ett arbete med att klargöra Uddevalla som platsvarumärke. Ambitionen är att stärka Uddevallas attraktivitet för inflyttare, besökare och företagsetableringar.

flygbild över uddevallabron  en sommardag, man ser villor i vattennära läge

Vi behöver nu din hjälp för att förstå hur Uddevalla uppfattas av människor som bor och verkar här. Du kommer att vara helt anonym med dina svar.

De tre frågorna är: Vad gör dig stolt över Uddevalla? Vad skiljer Uddevalla från andra platser (enligt dig)? Hur skulle du vilja att Uddevalla uppfattas i framtiden?

Svara på de tre frågorna i detta enkätformulär: Bilden av Uddevalla

Tack för din medverkan!