Har du tagit emot en flykting från Ukraina i ditt hem?

Vi vet att det finns både privatpersoner och organisationer som av medmänsklighet har tagit emot flyktingar i sitt hem och vill hjälpa till, eller som tagit sig till Ukraina på eget initiativ för att hämta människor på flykt. Du som tagit emot en flykting behöver se till att flyktingen kontaktar Migrationsverket som är ansvarig för mottagande, boende och ekonomisk ersättning till flyktingar.

hjärta av röda blommor på rosa bakgrund

Har du av medmänsklighet tagit emot en flykting i ditt hem? Då är det viktigt att du stöttar flyktingen i att kontakta och registrera sig hos Migrationsverket.

Uddevalla kommun samarbetar direkt med Migrationsverket genom de evakueringsboenden som tagits fram i kommunens regi. Hittills har cirka 100 flyktingar från Ukraina anvisats hit av Migrationsverket och mellanlandat på kommunens evakueringsboenden. De har därefter kommit vidare till Migrationsverkets ordinarie asylboenden. Uddevalla kommun arbetar kontinuerligt med Migrationsverket på detta sätt, vilket innebär att kommunen endast har möjlighet att ta emot flyktingar som anvisats hit av Migrationsverket. Ett evakueringsboende är ett tillfälligt boende som endast är avsett för en kortare vistelse.

- Det är viktigt och bra att hela samhället hjälps åt i denna situation. Men det är också viktigt att privatpersoner och organisationer stöttar flyktingarna med att kontakta och få hjälp av Migrationsverket med att ordna boende på lång sikt, säger Said Osman, integrationsstrateg.

Det är Migrationsverket som har ansvar för boende och för ekonomisk ersättning till flyktingar. Därför är det viktigt att alla flyktingar från Ukraina bokar tid för registrering hos Migrationsverket så att personen på flykt ska få ett beslut om uppehållstillstånd som massflykting. Det är bara när man fått beslut från Migrationsverket som man har rätt till bistånd enligt lagen om asylsökande.

Oregistrerade flyktingar kan inte få ekonomiskt bistånd

Ukrainska medborgare med biometriskt pass som är oregistrerade kan stanna i Sverige i 90 dagar som turist. Då har man inte rätt till ekonomiskt bistånd, varken från Migrationsverket eller kommunen. Därför är det viktigt att flyktingen registrerar sig hos Migrationsverket. Om du som privatperson tar emot flyktingar som saknar egna ekonomiska medel, får du just nu själv stå för kost och logi innan beslut om uppehållstillstånd som massflykting från Migrationsverket.

Läs mer om vad som gäller kring flyktingar