Behöver du omsorg för ditt barn under sommarveckorna 28-31?

Behöver du fritids eller förskola för ditt barn under sommarveckorna 28-31? Anmäl ditt behov av barnomsorg senast den 1 juni.

Barn som blåser såpbubblor

Under veckorna 28-31 är de flesta barn lediga och därför är inte alla enheter öppna. Om ditt barn behöver omsorg under dessa veckor innebär det som regel att ditt barn får vara på en annan förskola eller fritidshem än den barnet brukar vara på. Verksamheten bedrivs i huvudsak av vikarier. Sommarverksamhet erbjuds barn där båda vårdnadshavare arbetar.

Lämna in anmälan så tidigt som möjligt. Har du inte fått din semester beviljad än ska du ändå lämna dina önskemål till oss.

Ordinarie verksamhet på respektive förskola/skola börjar igen vecka 32.

Information om sommarverksamheterna skickas även via Vklass och Unikum.

Förskolornas sommarverksamhet

Anmäl behov av omsorg via förskolans e-tjänst senast den 1 juni.

Ditt barns schema för vecka 28–31 meddelar du oss via blankett Pdf, 103.4 kB. som du skickar till sommarverksamhet-fsk@uddevalla.se eller lämnar hos kontaktcenter, Kungsgatan 29. Vi behöver ha ditt barns schema senast 18 juni.

Förskolekontoret meddelar senare i vår vilken förskola som är aktuell för sommarverksamheten.

Fritidshemmens sommarverksamhet

Fyll i schematiderna i fritidshemmens e-tjänst och skicka din anmälan senast 1 juni.

Det är fritidshemmen på Sommarhemsskolan och Källdalsskolan som kommer att ha jouröppet under veckorna 28-31.


Datum att komma ihåg:

  • Anmäl ditt behov av barnomsorg för vecka 28-31 senast den 1 juni.
  • 28 juni klockan 17-18 anordnas öppet hus för fritidsbarn och vårdnadshavare på Sommarhemsskolan och på Källdalsskolan.
  • 4 juli klockan 18-19 anordnas öppet hus för förskolebarn och vårdnadshavare i förskolornas sommarverksamhet . Förskola meddelas senare.