Information om mycket allvarlig händelse på Östrabo Yrkes, fredag 8 april 2022

Under fredag eftermiddag vid ca 15.30 tiden blev en elev på ÖBO-Y, El- och energiprogrammet angripen av en annan elev på samma program.

Angreppet skedde i ett omklädningsrum. Den utsatta eleven blev knivstucken.

Angripen elev togs omhand av skolans personal och skolsköterska på Östrabo 1, dit den skadade eleven tog sig och fördes därefter till Näl med ambulans.

Förövaren greps på Östrabo Yrkes av polis. Den information vi nu har är att förövaren är häktad samt att den utsatta elevens skada inte är livshotande.

Skolan följer nu polisutredningen och arbetar med kartläggning av händelsen samt genomför trygghetsskapande åtgärder på skolan.

Skolan startar enligt schema efter påsk, tisdagen den 19 april, och det finns förstärkt elevhälsa på plats för att erbjuda samtal och stöd vid behov på ÖBO-Y.

Stefan Einarsson
Gymnasiechef