Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 13 april

Onsdagen den 13 april sammanträder kommunfullmäktige på Bohusläns museum klockan 17:30. Allmänheten välkomnas att följa sammanträdet via vår webbsändning eller på plats.

Sammanträde i stor mötessal, ordförande och sekreteraren sitter på ett podium.

Här är en del av de ärenden som kommer att tas upp:

  • Årsredovisning 2021 för Uddevalla kommun.
  • Revisionsberättelse 2021 för Uddevalla kommun samt fråga om ansvarsfrihet för ledamöter i kommunstyrelsen, nämnder och beredningar.
  • Verksamhetsberättelse 2021 för demokratiberedningen.
  • Hyreskontrakt för Ljungskileskolans befintliga byggnader, enligt samverkansavtal med Hemsö fastighets AB.
  • Hyreskontrakt för Ljungskileskolan årskurs 7-9 inklusive idrottshall, enligt samverkansavtal med Hemsö fastighets AB.
  • Hyreskontrakt för Ljungskileskolan årskurs F-6, enligt samverkansavtal med Hemsö fastighets AB.
  • Försäljning avseende del av fastigheterna Uddevalla Skälläckeröd 1:63, 1:15 och 1:40 samt del av Ljungs-Hälle 1:199, 1:288 och 1:309.

Mer information

Webbsändning