Omfattande renovering av Tureborgsvägen

Tureborgsvägen kommer att få en gång- och cykelbana, nya lyktstolpar och även en upphöjd korsning med refuger där Tureborgsvägen och Timmerbergsvägen möts. Tureborgsbron kommer under tiden vara stängd för trafik. Arbetet ska vara klart 2024 och påbörjas veckan efter Påsk.

Bild på sträckan Tureborgsbron till Dalgången

Det rödmarkerade visar sträckan som kommer att byggas om från Tureborgsbron till Dalgången. Markeringen visar var den nya refugen, i korsningen Tureborgsvägen-Timmerbergsvägen, kommer att uppföras.

Veckan efter Påsk påbörjas arbetet med att skapa en upphöjd korsning med refuger och övergångsställe där Tureborgsvägen och Timmerbergsvägen möts. Från Tureborgsbron fram till Dalgången på dess södra sida kommer det att byggas en gång- och cykelbana. På den norra sidan kommer man att sätta upp nya lyktstolpar. Nytt blir också en så kallad timglashållplats för bussen, vilket betyder att inga övriga fordon kan ta sig förbi samtidigt som bussen har stannat. När allt är klart kommer även vägen ha ny beläggning.

- Vår ledstjärna med ombyggnationen är att få ner farten på vägarna i området och öka tryggheten för gång- och cykeltrafiken i Äsperöd och Tureborg, säger Anders Löfström, projektledare, på Uddevalla kommun.

Ingen trafik kommer att kunna köra över Tureborgsbron under tiden. Omledning av trafik kommer att gå över Äsperödsbron. Tureborgsvägen kommer stängas av i små etapper, men bilar kommer att kunna köra till och från parkeringar, men under begränsade former.

Prognosen är att arbetet ska vara färdigt tidigast sommaren 2023. Att det tar tid är att man samtidigt kommer att byta ut hela vatten-, avlopp- och dagvattensystemet i gatan.

Kostnaden för renoveringen beräknas till cirka 15 miljoner, där VA arbetet står för cirka 10 miljoner och gata, trottoar, gång- cykelväg, samt busshållplats står för 5 miljoner.