Polisanmälan upprättad på grund av hot

På fredagen gjorde Uddevalla kommun en polisanmälan gällande misstänkt otillåten påverkan, ofredande och hot mot förtroendevald efter att målsäganden frekvent har kontaktats för att ändra sitt ställningstagande angående att bygga en ny skola i Ljungskile inför beslut i kommunstyrelsen samt kommande kommunfullmäktige.

Målsäganden har fått ändra sina levnadsvanor, då de känner sig förföljda och verbalt påhoppade i sitt privatliv samt pressade att rösta emot deras övertygelse. Påtryckningarna har skett genom kontakter i bostadsorten, telefonsamtal, SMS och i sociala medier.

- Problemet med otillåten påverkan i de demokratiska systemen är ett tilltagande problem i de flesta länder. Bakgrunden är ofta olika former av beslut eller förslag där man av olika anledningar har en annan uppfattning. Problemen med otillåten påverkan och hot blir allt större när protester inte håller sig inom de demokratiska eller allmänna regler som finns. Det är exempelvis tillåtet att driva opinion mot eller för ett förslag men inte tillåtet att utsätta enskilda för situationer där den enskilda personen och dess familj blir lidande. I Uddevalla kommun är grundregeln att polisanmäla alla typer av hot. Detta innebär att hot, kränkningar, förtal och tillgrepp alltid anmäls till polis. Polisanmälan kan ske av enskild, av organisation eller kommunens säkerhetschef, Säger Björn Segelod, Säkerhetschef på Uddevalla kommun.