Kålgårdsbergsgatan renoveras under två månader

Med start efter påskveckan och två månader framåt kommer Uddevalla kommun lägga ny marksten på Kålgårdsbergsgatan, från Kungsgatan till Kilbäcksgatan, i centrum. Gatan är stängd för trafik men gående kommer att kunna besöka butikerna utmed gatan.

Bild på Kålbergsgatan och Sillgatan

Efter renovering kommer Kålbergsgatan till vänster se ut som Sillgatan till höger i utformning och materialval.

Kantstenen på dagens gata kommer ersättas med svart smågatsten för att skapa kontrast mellan trottoarens släta grå betongplattor och gatans smågatsten. Allt för att gatan ska bli tillgänglighetsanpassad. Trottoarens bredd på östra sida kommer att vara 3 meter och den västra trottoaren 2 meter.

Kålbergsgatans utseende i materialval och utseende kommer nära nog vara identiskt med Sillgatan som redan har renoverats. Samma utseende kommer även Torggatan och Trädgårdsgatan att ha när det blir dags för deras tur.

Samtidigt som man gör om ytskikten på gatan så kommer man förbereda med tomrör för att i ett senare skede dra el- och optokablar. Man kommer även att göra mindre arbeten med vattenavstängningsventiler och fjärrvärmebrunnar.