Hyresavtal återremitterades av kommunfullmäktige

Beslutet om att godkänna hyresavtalet med Hemsö för Ljungskiles nya skola återremitterades av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen. Detsamma gäller avtalet om försäljning av marken och den nuvarande skolan.

Bild på Ljungskileskolan

Arkitektskiss på Ljungskileskolan. Illustration: Liljewall

- Nu kommer Kommunstyrelsen att tydliggöra på vilket sätt vi skall genomföra en fortsatt dialog med bland annat föräldrar och barn. Det kan handla om skolgårdarnas utformning och val av trafikåtgärder runt skolan. Vi vill komma vidare i frågan och ta ett beslut i så snart det är möjligt så att barnens skolgång i Ljungskile säkerställs, säger Ingemar Samuelsson, kommunstyrelsens ordförande.

Hyresavtalet avser en ny grundskola i Ljungskile samt ny idrottshall. Kommunen kommer att betala 28,6 miljoner per år i hyra när hela skolan står färdig. I avtalet ingår även försäljning av den mark där den nya skolan ska stå, värdet uppgår till cirka 28,9 miljoner. Fram tills att den nya skolan står färdig hyr kommunen nuvarande skola för cirka 3,6 miljoner. Vem som ska bygga skolan blir klart efter upphandling, som görs efter att beslutet har tagits i kommunfullmäktige.

Mer information
Mer information om ärendet finns i kommunfullmäktiges kallelse, det finns också mer att läsa om nya Ljungskileskolan på uddevalla.se:

Frågor och svar om Ljungskileskolan

Webbsändning kommunfullmäktige

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00